Blinking Christmas-tree
R1 68 až 270 kOhm, viz text
R2, R3 330 Ohm
C1 10 µF/16 V
C2 1 µF/16 V
IO1 NE555
D1 až D6 LED 5 mm, libovolné barvy
any colours
deska s plošnými spoji bcs23
Pouze jednou / Only one
R4 470 Ohm až 1 kOhm
D7 LED 5 mm, libovolné barvy
any colours
napájecí zdroj / power supply

Leave a Reply