ตัวช่วยความปลอดภัยไว้ใจเครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว

0 Comments
เครื่อง วัด แก๊ส

ไม่ว่าจะที่ไหนๆ ความปลอดภัยย่อมเป็นความสำคัญอันดับแรกที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอ โดยเฉพาะตามแหล่งอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยเสี่ยงทั้งมลพิษ สารพิษหรือสารเคมีต่างๆ ที่อาจนำไปสู่อันตรายถึงชีวิตได้หากไม่มีการป้องกันและระมัดระวังในการทำงาน เหตุการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อทำงานกับสารต่างๆ เหล่านี้หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงคือเหตุการณ์แก๊สรั่ว ซึ่งคงไม่คุ้มกันแน่หากเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้และมีความสูญเสียที่ตามมา แต่จะป้องกันอย่างไรกันเมื่อแก๊สนั้นมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและตรวจจับได้ยากด้วยตาเปล่า กว่าจะรู้ตัวก็อาจสะสมแก๊สในปริมาณมากเสียแล้ว ตัวช่วยความปลอดภัยที่จะเข้ามาป้องกันเหตุแก๊สรั่วได้คือเครื่อง วัด แก๊ส หรือ เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว 

เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว หรือ เครื่อง วัด แก๊ส คืออุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่ช่วยตรวจจับความผิดปกติอันมีสาเหตุจากแก๊ส ทั้งความเข้มข้นของแก๊ส แหล่งที่แก๊สรั่วหรือตรวจจับแก๊สจากอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ การตรวจจับนี้จะกระทำโดยระบบเซนเซอร์ ในปัจจุบันมีเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วอยู่สองประเภทหลักได้แก่เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบพกพาและเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบติดตั้ง แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันที่ขนาดของอุปกรณ์และวิธีการใช้ โดยเครื่องตรวจจับแก๊สรั่วแบบพกพาจะมีขนาดเล็ก แสดงผลผ่านจอ LED อ่านค่าได้ง่ายและพกพาได้ ส่วนแบบติดตั้งมักมีขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายไม่ได้ แต่อาจอ่านค่าต่างๆ ได้ละเอียดกว่า

เครื่อง วัด แก๊ส

 เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วนี้ สามารถตรวจจับแก๊สได้หลายชนิด บางเครื่องอาจสามารถบ่งบอกชนิดของแก๊สที่มีการรั่วไหลและมีแจ้งเตือนเมื่อระดับของแก๊สดังกล่าวนั้นเข้มข้นจนอยู่ในปริมาณที่อันตรายต่อร่างกายหรือเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายได้ บางเครื่องสามารถตั้งค่าเพื่อตรวจสอบความเข้มข้นเฉพาะสารได้อย่างเจาะจงอีกด้วย โดยความจำเป็นของเครื่อง วัด แก๊สคือเพื่อป้องกันอันตรายที่บุคลากรจะได้รับจากการรับความเข้มข้นของสารหรือแก๊สที่รั่วไหล เนื่องจากบางสารอาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงอาจทำให้สูดดมโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ ยังเป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการรั่วไหลของแก๊สที่อาจนำไปสู่การระเบิดได้ เพื่อป้องกันความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงเพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแก๊สรั่วได้อย่างถูกวิธี เครื่องตรวจจับแก๊สรั่วจึงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ที่มีการใช้แก๊สหรือสารเคมี และยังสามารถใช้ในสถานที่พักอาศัยเพื่อป้องกันการชำรุดของถังแก๊สหุงต้มในครัวเรือนได้ด้วยเช่นกัน