มอเตอร์เขย่า

มอเตอร์เขย่า คืออะไร เลือกใช้งานอย่างไร

0 Comments

มอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมกับมอเตอร์ที่เราเห็นกันทั่วไปตามท้องตลาด หรือว่าในชีวิตประจำวันจะแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิง โดยที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอเตอร์ขนาดเล็กถึงปานกลาง แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม จะมีอีกหลายอย่างที่คุณยังไม่รู้ อย่างเช่น มอเตอร์เขย่า ก็เป็นมอเตอร์อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมไม่น้อยเช่นกัน โดยลักษณะการนำไปใช้งานของมอเตอร์ประเภทนี้ก็คือ ใช้กับงานที่มีการสั่นสะเทือน หรือว่าต้องงการเขย่า มอเตอร์ชนิดนี้จะตอบโจทย์การใช้งานได้ดีกว่ามอเตอร์ทั่วไป เพราะมอเตอร์ทั่วไปเหล่านั้น ไม่สามารถใช้ได้ และถ้าเอามาใช้กับงานที่ไม่ถูกต้องกับชนิดของมอเตอร์แล้ว นอกจากจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ยังจะทำให้เกิดควาเสียหายอีกต่างหาก หน้าที่หลักของมอเตอร์เขย่า สำหรับหน้าที่หลักของมอเตอร์แบบเขย่า มีความสามารถในการถ่ายเทวัสดุ และเพิ่มการไหลวัสดุได้ ส่วนใหญ่การนำมอเตอร์เขย่ามาใช้งานนั้น จะเน้นใช้งานกับชุดที่เป็นตัวขับเคลื่อนไปอย่างช้า อาจจะเป็นการกรองวัสดุ การเขย่าส่วนผสม หรือการแยกขนาดของวัตถุดิบต่างๆ โดยในตัวของมอเตอร์จะมีลูกเบี้ยว ที่จะทำหน้าที่ในการสั่น และถ่ายเทกำลังไปยังเพลาที่ต่อกับโหลดที่เราต้องการใช้งาน สำหรับมอเตอร์แบบเขย่านั้น จะมีความแตกต่างในส่วนของขั้วของมอเตอร์ ที่จะแบ่งออกได้หลายชนิด ฉะนั้นในการเลือกใช้งานมอเตอร์ชนิดนี้ คุณต้องดูด้วยว่าจะใช้งานกับงานประเภทไหน เพื่อที่จะได้เลือกชนิดของขั้วมอเตอร์ได้ถูกต้อง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 2 POLES, 4 POLES, 6 POLES, 8 POLES, 10 POLES เป็นต้น โดยความแตกต่างของจำนวนขั้วของ มอเตอร์เขย่า จะส่งผลทำให้ความเร็วของมอเตอร์แตกต่างกันออกไปด้วย การเลือกใช้งานคุณจึงต้องเลือกขั้วของมอเตอร์ให้เหมาะสมก่อน คุณสมบัติของมอเตอร์เขย่า 1.ไม่พังง่าย เพราะว่ามอเตอร์ประเภทนี้ถูกออกแบบให้ใช้กับงานที่สั่นสะเทือน หรือที่มีการขยับอยู่ตลอดเวลา […]